Fine Eğitim Danışmanlığı ve Çeviri
GENÇ, DİNAMİK, ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

YEMİNLİ ÇEVİRİLER:

Yeminli Çeviriler

Konsolosluk ve vize işlemleri için gereken pasaport, nüfus kayıt örneği, adli sicil, diploma, transkript, askerlik durum ya da terhis belgeleri, tapu, ikametgah, vb. matbu evrakların yeminli çevirmenlerimizce diğer dillere çevrilmesi  hizmetimizdir.


GENEL İÇERİKLİ ÇEVİRİLER:

Genel İçerikli Çeviriler

Şirketler arası günlük yazışmalar, resmi gazete ve ihale dokümanları, diploma, transkript, öğrenim belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, tapu, nüfus cüzdanı ve buna benzer genel içerikli belgeleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.


TEKNİK İÇERİKLİ ÇEVİRİLER:

Teknik İçerikli Çeviriler

Kataloglar, teknik ihale dökümanları, elektrik-elektronik-mekanik ekipman kullanım ve bakım kılavuzları, teknik şartnameler ve buna benzer belgeleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.HUKUKİ ÇEVİRİLER:

Hukuki Çeviriler

Mahkeme kararları, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, kanun, yönetmelik, şartname, vb. hukuki metinleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.TIBBİ ÇEVİRİLER:

Tıbbi Çeviriler

İlaç prospektüsleri, doktor raporları, sağlık kurulu kararları ve raporları, tıp alanındaki araştırmalar, tıbbın her dalında  yazılmış makaleler, tıbbi deneyler, medikal ürünlerin patent ve sertifika çevirileri için verdiğimiz çeviri  hizmetidir.


TİCARİ ÇEVİRİLER:

Ticari Çeviriler

Sözleşmeler, yazışmalar, kredi mektupları, ticaret sicil metinleri, kapasite raporları, banka belgeleri ve faaliyet raporları gibi belgeleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.AKADEMİK ÇEVİRİLER:

Akademik Çeviriler

Makaleler,  akademik tezler, projeler ve benzeri belgeleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.EDEBİ / SANATSAL ÇEVİRİLER:

Edebi / Sanatsal Çeviriler

Edebiyat, felsefe, sanat, tarih, turizm, spor, yöre / bölge / şehir / ülke tanıtımları ve buna benzer konulardaki belgeleri diğer dillere çevirme hizmetimizdir.WEB SİTESİ ÇEVİRİLERİ:

Web Sitesi Çevirileri

Kendinizi yabancılara en iyi şekilde ifade edebilmenin yolu olan Web sitenizin en doğru ve etkileyici biçimde diğer dillere çevrilmesinde verdiğimiz hizmettir.ARDIL (SÖZLÜ) ÇEVİRİLER / REFAKAT:

Ardıl (Sözlü) Çeviriler / Refakat

Tüm ticari görüşmeleriniz, iş anlaşmaları, ticari toplantılar, geziler, resmi açılışlar, lansman toplantıları, kokteyl, iş yemekleri, basın toplantıları vb. alanlarda verdiğimiz sözlü çeviri hizmetidir.
Çevirmenler, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik ekipman kullanmaz. Konuşmacı birkaç cümleden sonra ara verdiğinde çevirmen o ana kadar duyduklarını tercüme eder. Sözlü çeviri genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması nedeniyle simültane çeviri yapılamayan durumlarda başvurulan bir yöntemdir.

 SİMÜLTANE (EŞ ZAMANLI) ÇEVİRİLER:

Simültane (Eş Zamanlı) Çeviriler

Simultane çeviri, genellikle geniş katılıma sahip büyük toplantı, kongre, konferans, televizyon yayınları gibi etkinliklerde özel ekipmanlar yardımıyla ayrı bir kabin içerisinde konuşlanan bir tercümanın konuşmacılara ve katılımcılara verdiği çeviri hizmetidir. Simultane çeviride, çevirmenimiz konuşmacı ile aynı anda çeviri yapar. Böylece konuşma bölünmeden daha hızlı ve etkili bir çeviri hizmeti sağlanır.

 

 


Site Haritası
Tasarım - Kodlama : Fatih UZUNER